In ons eerste leerjaar is samenwerking met het zesde leerjaar erg belangrijk. Deze samenwerking bestaat onder andere uit regelmatig een 25-tal minuutjes lezen. Meters en peters zijn ook vertrouwenspersonen en speelkameraden op de speelplaats. De kinderen die een warme maaltijd eten, zitten samen met enkele grote kinderen uit het zesde, zij zorgen voor hen.
Vanaf januari lezen we 2 keer in de week met leesouders. We werken met een rekenmethode 'Octoplus' van de uitgeverij Plantyn en 'Veilig leren lezen' van de uitgeverij Zwijsen. Zowel binnen taal en rekenen kunnen we rekening houden met de mogelijkheden van elk kind en werken we soms op verschillende niveaus.

In elke klas is een digitaal bord aanwezig, dit is nieuw en het biedt ons zeer veel leuk materiaal.

In het eerste trimester leren we alle letters en rekenen we tot 10, we leren schatten en meten, lezen de klok, we verkennen de schoolomgeving, plannen de dagen, weken en kijken naar onze eigen leefwereld.
De eerste proeven organiseren we midden het eerste leerjaar in januari, vooraf peilen we via kleine toetsmomenten.

Aan het eind van het schooljaar verwachten we dat de kinderen vlot hoofdrekenen tot 10 maar ook bewerkingen tot 20 hebben geen geheimen. We meten met liters, meters, kilogrammen, sommen maanden op,... . We schrijven al heel wat woorden en lezen al behoorlijk vlot. In het tweede trimester staan een aantal leuke uitstappen op het menu. Doorheen het schooljaar zijn we vaak muzisch bezig en dit ook klasoverschrijdend.
Verder vinden we het heel belangrijk dat de kinderen zelfstandig worden, hun spullen leren bijhouden, verantwoordelijk zijn voor hun huiswerk.
De ouders zien we als trouwe supporters en we betrekken hen ook graag in het leesproces, regelmatig lezen met de kinderen wordt een feest.